KANDUNGAN FAIL PANITIA PSV


Tajuk Fail
Nombor Rujukan
Kandungan dalam Fail
1
Perancangan dan laporan KPI Panitia
100-4/14/15
1.     Laporan KPI 2011,
3.     Laporan KPI 2012 setiap suku tahun  
     (4 laporan  1!  2!  3!  4!)
4. Laporan KPI 2013 
2
Mesyuarat Panitia
100-5/53/15
1.     Surat Panggilan Mesyuarat 1! 2! 3! /2012
2.     Minit Mesyuarat  1!  2!/ 2012
3.     Minit Mesyuarat kurikulum 1! 2! 3! /2012
4.     Minit Mesyuarat kurikulum 1! 2! 3! /201
5. Minit Mesyuarat 1/2013
6. Minit Mesyuarat 2/2013 
3
Pengurusan Kewangan Panitia
400-13/15
2. Perancangan Perbelanjaan 2012 dan 
3. Laporan Perbelanjaan setiap suku tahun 2013    
     (4 laporan  1!  2!  3!  4!)
4. Perancangan Perbelanjaan 2014
4
Pengurusan Am Kurikulum Panitia
700-1/1/15
1.     Surat-surat Umum daripada KPM, JPM , PPD dan sekolah, 
2.     Maklumat dan  Data Guru-guru Mata Pelajaran,
3.     Carta Organisasi dan
4.     Pembahagian Tugas Guru-guru
5
Sukatan Mata Pelajaran
700-1/2/15
6
Rancangan Pelajaran Tahunan
700-1/3/15
7
Analisis Peperiksaan
700-1/4/15
1.     Analisis Uijan dan Peperiksaan 2011 dan 2012 setiap kali ujian dan peperiksaan termasuk
2.     Post Mortem
8
Pekeliling Mata Pelajaran
700-1/5/15
Surat-surat Pekeliling berkaitan mata pelajaran
9
Ko Akademik Panitia
700-1/6/15
1.     Surat-surat dan
2.     dokumen berkaitan aktiviti ko akademik panitia
10
JSU dan Soalan Ujian/Peperiksaan
700-1/7/15
1.     JSU dan
2.     soalan-soalan ujian/peperiksaan sekolah setiap tingkatan
sumber rujukan