Selasa, 22 Mei 2012

INOVASI DALAM PENDIDIKAN SENI

Blog seni tampak : Visual Art Education : Art Blogs : Fine Arts : Photo: INOVASI DALAM PENDIDIKAN SENI:


LATIHAN UNTUK MURID YANG FOBIA DENGAN WARNA
Pernah melukis dan mewarna secara freehand menggunakan perisian Photoshop?
Anda boleh mempelajari dengan KLIK tajuk kecil di atas.

PENGETAHUAN ASAS DALAM SENI VISUAL

Pendidikan Seni visual di sekolah menjurus kepada seni tampak- bidang Melukis dan membuat gambar Membuat rekaan corak Membentuk dan membuat binaan Kraf tradisional.

Estetika dalam Pendidikan Seni Visual
(a) Peniruan (menterjemah secara langsung objek) sebagai Representasi Gambar dan Imej 

(b) Ekspresi dalam Perasaan dan Emosi – sedih , gembira 

(c) Menggunakan Kaedah Formalistik - penguasaan unsur-unsur seni seperti garisan, warna, ruang, jalinan, bentuk, dan rupa. 

(d) Keaslian- keunggulan idea atau gagasan 


Unsur Seni 
(a) Garisan 

(b) Warna-Warna terdiri daripada; 

1. Warna asas - biru, merah dan kuning

2. Warna sekunder- kuning dicampur biru=hijau. Merah dicampur biru = ungu , kuning dicampur merah = oren 

3. Warna tertier- Warna asas + warna sekunder. 


(c) Jalinan-Jalinan ialah kesan yang terdapat pada sesuatu permukaan objek sama ada kasar, halus, kesat dan sebagainya. 

Jalinan wujud secara semulajadi atau dari buatan manusia. Jalinan yang wujud secara semulajadi mempunyai fungsi yang tersendiri dari ciptaan Yang Maha Kuasa.

Jalinan terbahagi dua jenis: 
(i) Jalinan tampak 
(ii) Jalinan sentuh

(d) Rupa-cantuman antara dua hujung garisan iaitu permulaan garisan dan penghujung garisan. rupa organik (garisan luaran yang berbagai) dan rupa geometri(bentuk yang khusus) 

(e) Bentuk-Bentuk secara mudahnya mempunyai isipadu 

(i) Bentuk ilusi (maya)- dalam bentuk gambar, catan, foto, illustrasi- dalam bentuk dua dimensi 

(ii) Bentuk konkrit- bersifat tiga dimensi, maujud, berisipadu atau berjisim dan mempunyai ton, warna, jalinan dan ruang bersifat tiga dimensi, maujud, berisipadu atau berjisim dan mempunyai ton, warna, jalinan dan ruang 


(f)Ruang merupakan kawasan di antara atau kawasan di sekeliling objek


Prinsip rekaan terdiri daripada;

1) Harmoni- situasi yang selesa

2) Penegasan- menarik perhatian si pemerhati

3) Imbangan- agihan ruang dari segi kedudukannya

4) Kontra- percanggahan atau perlawanan dengan ciri-ciri

5) Pergerakan- sebagai kekuatan imej gambar itu

6) Kesatuan-menimbulkan suatu tema atau keseragaman pendapat

7) Kepelbagaian- kombinasi dari pelbagai gagasan, nilai dan pesembahan